1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Iluminat de la flacără pînă la LED

Introducere

  Este cunoscut faptul că lumina este strîns legată de viața noastră de zi cu zi., avînd o importanță vitală.Din acest motiv ONU a ales anul 2015 anul luminii.  Încă din cele mai vechi timpuri, focul i-a slujit omului atît pentru încălzit cît și pentru iluminat. O etapă importantă în domeniul iluminatului reprezenta realizarea lumănărilor cu stearină , lămpilor cu ulei vegetal  și mai tîrziu cu petrol. La început înteresul s-a îndreptat numai spre realizarea iluminatului stradal.În marele orașe ale lumii apare iluminatul staradal, cu ajutorul lămpilor umplute cu ulei vegetal, la sfîrșitul secolului 18. respectiv începutul secolului al 19.

 

 Apare iluminatul cu gaz.

     La începutul secolului al 19. apare iluminatul stradal cu gaz. Acest gaz se obținea prin destilarea cărbunelui și a fost furnizat de fabricile de gaz. În anul 1813 apare iluminatul cu lămpi de gaz în Londra. La Budapesta acest gen de iluminat  apare în 1856,  la Timișoara în 1855, la Arad în 1868 și în Oradea în anul 1873 , care va funcționa pînă în anul 1929. În anul 1884 apare becul cu sită a lui AUER , alimentat cu gaz, prin care sa obține un iluminat foarte performant  și plăcut.

Apare iluminatul electric.

      Odată cu descoperirea electricității se observase efectul luminos al scînteii electrice adică a arcului electric. Prima lampă cu arc a fost realizat cu creioane de cărbune în anul 1812 de către DAVY. În anul 1844 la Paris funcționa deja un iluminat cu arc , dar numai la instituții extins în tot orașul. În anul 1860 SWANN a construit o lampă folosind încandescența în vid, a unei fîșii de hîrtie spacial carbonizată. Desvoltînd ideile predecesorilor săi A.N.LODÎGHIN în anul 1873  reușește să construiască lămpi incandescente cu cărbune utilizabile. În anul 1877 ofițerul rus inginerul P.N. IABLOCIKOV a reușit și el să construiască lămpi utile pentru iluminat cu arc, care a fost brevetat la Paris. Astfel în curănd lampa lui Lodîghin a fost părăsită.

lampa arc iablocikov

 

lampi lodighin edison

      Un progres deosebit în domeniul surselor de curent electric reprezintă descoperirea în anul 1861 a efectului dinam de către fizicianul IEDLIK ÁNYOS . Pe baza acestui principiu în anul 1868 WERNER  SIEMENS constuiește prima sursă de curent eficace DINAMUL.

      Paralel cu aceste realizări în anul 1840 apar cercetările în domeniul becurilor cu incandescență.Se poate afirma faptul că la realizarea becului cu filament incandescent au avut contribuție 22 cercetători.  În anul 1878 THOMAS ALVA EDISON reușește să constuiască o lampă cu filament de cărbune, practic și ușor de utilizat, soluționînd totodată problema distribuției curentului electric continuu în ansamblu. Primele becuri au fost realizate cu fire de bumbac ,care emanau un iluminat plăcut gălbuie. Un progres reprezintă realizarea unui vid avansat în interiorul becului . Mai tîrziu se trece la înlocuirea filamentului de cărbune cu filamnet metalic avînd un punct de topire ridicat. Thomas Alva Edison a fost un mare inventator reușind să breveteze 1093 teme tehnice. Sistemul său a fost expus la marea expoziție internațională de electricitate din anul 1881 la Paris.  În anul 1882 a construit prima uzină electrică în New York pe Pear Street care producea curent continuu și alimenta 13000 de  lămpi și în plus 617 macarale respectiv 55 elevatoare. Astfel s-a realizat prima electrificare urbană.

lampi edison

      Merită să amintim faptul că Edison a fost un apărător înverșunat al utilizării curentului continuu. După a colaborare de cîțiva ani cu Nicola Tesla s-a declanșat un adevărt război între ei. Tesla a inventat producerea cuerntului alternativ și colaborînd cu George Westinghouse a pus bazele producerii și distribuție a curentului alternativ trifazic.

     În anul 1905 apare lampa cu filament de wolfram prin presare de către austriecii JUST și HANEMANN. În anul 1930 fizicianul BRODY inventează becul modern cu kripton. Un progres deosebit reprezintă realizarea duliei.

     În urma desvoltării surselor de producere a energiei electrice, ale instalațiilor de distribuție și ale instalațiilor de iluminat începe relizarea iluminatul stradal cu surse electrice. Primul oraș în Transilvania, respectiv Banat , Partium , și chiar în Europa a fost Timișoara. Iluminatul electric stradal în acest oraș a fost pus țn funcțiune în 12 noiembrie 1884. Iluminatul electric stradal în continuare apare la Satu Mare în 1888, în Caransebeș în 1889, în Sibiu în 1896, la Arad în 1897, la Tîrgu Mureș în 1898, la Alba Iulia în 1899 și în Oradea în 1903. Urmează Sighișoara în 19o3, Zalău în 1905 și Cluj în 1906.

     La București din cauza că iluminatul era concesionat unei societăți pentru iluminat cu gaz, iluminatul electric stradal apare numai între anii 1910 și 1920. Acest interval reprezintă începutul unei electrificări centralizate , prin construirea CET Grozăvești de putere instalată 2200 Kw. În continuare voi prezenta mai detailat instalațiile de iluminat electric stadal din orașele Timișoara, Arad și Oradea.

       Timișoara trece de la iluminat gu gaz ,la iluminat electic stradal.

    Inițiataiva majoră în luarea drciziei de a trece la iluminatul electric stradal a avut primarul orașului Török János. În anul 1882 primăria a reziliat contractul cu concesionarul de gaz și incheie un contract de concesiune cu firma “ Anglo-Austrian Brush Electric Company Limited “ pe termen de 25 ani , pentru iluminatul electric staradal. Concesionarul se obliga să ilumineze 60 km de străzi, cu un număr de 731 lămpi incandescente și 16 lămpi electrice cu arc. Acest iluminat a fost relizat în sistem curent continuu. Instalațiile au fost puse în funcțiune în 12 noiembrie 1884.

    Au fost puse în funcțiune 4 circuite , fiecare alimantate dintr-un dinam serie de curent continuu 10 A, 2000 Volt. Lămpile cu incandescență erau de tipul Lane-Fox de 55 V la borne, cu filament de cărbune din bumbac. Ele erau grupate cîte 8 în paralel. Fiecare grup de 8 lămpi avea un întrerupător automat, care deconecta tot grupul ,dacă două lămpi ieșeau din funcțiune. Fiecare din cele 4 circuite avea 23 asemenea grupuri de lămpi legate în serie , respectiv 184 lămpi pe un circuit. Corpul ed iluminet cuprindea un abajur, sticla de protecșie și 2 lămpi gemene , dintre care una era rezervă și se punea în funcțiune cu ajutorul unui sistem de comutare cu contacte de mercur. Duliile erau delii de lemn sau de porțelan

primul corp il stra timisoara

     Conceptul acestui sistem de curent continuu  în serie pentru iluminat stradal este concepția tehniceanului René Thury , născut în Geneva în 7 aprilie 1860. În anul 1880 el se deplasează în statele Unite și devine colaboratorul lui Edison. În urma experienței cîștigate , a perfecționat instalațiile de iluminat și dinamul lui Edison care avea numai 2 poli. El a conceput și a fabricat dinam cu 6 poli. În anul 1885 a realizat în Elveția , prima linie electrică de curent continuu de 500 Volt . Mai tîrziu a realizat un sistem de curent continuu în serie pentru alimentarea instalației de tacțiune electrică, la un curent constant și tensiune variabilă. În urma realizărilor dosebite în curent continuu , Thury a fost botezat de colegii din breslă-Regele Curentului Continuu.- / König des Gleichstrom /.

comut aut  sch princ comut aut lampi

                        Iluminatul electric stradal din Arad.

    În orașul Arad în anul 1868 se înființează Societatea pe Acțiuni de Iluminat cu gaz. La comanda acestuia în anul 1869 a fost pusă în funcțiune fabrica de gaz lampant. Admisntrația locală a orașului Arad în anul 1895 a reușit să modifice contractul cu SA Iluminat cu Gaz și astfel pe lîngă iluminatul cu gaz apare  și iluminatul  electric stardal . Ca sursă în anul 1896 se pune în funcțiune Uzina Electrică , construită de firma Ganz Budapesta. La început rețeaua funcționa cu curent altenativ monofazic și alimanta 359 becuri incandescente fiind pusă în funcțiune în anul 1898. În anul 1912 are loc trecerea la curent alternativ bifazic.

                     Iluminatul stradal din Oradea.

     Primul iluminat stradal în Oradea a fost realizat în 1801, la inițiativa contelui Rhedey Lajos. În oraș au fost instalate mai multe lămpi cu umplute cu ulei și cu –photoghenul-adică petrolul. În anul 1873 a fost pusă în funcțiune o fabrică de gaz lampant. Contractul de concesiune s-a încheiat pe o perioadă de 30 ani. Gazul se obținea prin destilarea uscată a cărbunelui.Fabrica a fost amplasată la intersecția străzilor Sucevei , Călimanului și Valului. Fabrica licra anual 70.000 metricub de gaz pentru iluminatul stradal,cît și pentru abonați casnici. Lungimea conductelor de gaz s-a ridicat la 21 Km. Condițiile de realizare al iluminatului electric stradal s-au creat în 17 decembrie 1903 prin punerea în funcțiune a Uzinei Electrice în actuala stradă Griviței Nr. 32 . Uzina Electrica producea curent alternativ trifazic de 42 Hz . Tensiunea rețelei de distribuție j.t. a fost 3x220 volt. Au fost puse în funcțiune 1840 lămpi de iluminat stradal cu becuri incandescente și 50 buc. Corpuri de iluminat echipate cu becuri cu arc electric. Cele cu arc au fost în funcțiune pînă în aanul 1934, cînd au fost schimbate cu becuri incandescente. Primii stîlpi special de iuluminat stradal montate în centrul orașului  puteau fi văzute chiar și în anii 1950 . Deasemenea pe pertele teatrului de stat s-a păstrat mult timp un corp de iluminat cu gaz, transformat pentru iluminatul electric.

st il ele cu 3 cil anii 50

cil transf de la gaz la el

                          Apar noi surse de iluminat electric.

                                           Tuburi fluorescente.

     În curînd la sfîrșitul sec.19  apare lampa , în care fenomenul electric luminos este produs de o descărcare în gaze rarefiate. Această sursă producea o lumină rece. Prima sursă de acest gen a fost clasicul tub Geissler. Aceste  tuburi produc efectul luminos prin luminescență. În 1893 , Moor a folosit pentru prima dată în practică tuburi fluorescente. În perioada anilor 1912 și 1915 s-au realizat primele lămpi în care se obținea luminescența neonului cu ajutorul descărcării prin arc electric. În anul 1909 chimistul și inventatorul frabces Geoerges Claude crează și el un tub fluorescent.

                                   Becuri economice .

  Becurile economice sau ecologice sunt becuri cu descărcare în gaz. Principiul lor de funcționare este oarecum asemănător tuburilor fluorescente, însă lămpile compacte prezintă diferențe constructive majore. Astfel lămpile compacte au 2 părți componente. Tubul de sticlă care emite lumina și limitatorul de curent-adică balastul-electromagnetic sau electronic. Balastul electromagnetic a fost utilizat doar la început . Întrucît acestea produc un efect de clipire , s-a trecut la utilizarea balastului electronic.

                                    Atacul  LED-urilor.

      LED-urile sunt surse de lumină, care crează lumina printr-un –proces rece-. Și anume atunci cînd se aplică curent electric unor semiconductori , aceștia sunt simulați  de mișcarea electronilor, generînd estefel fotoni care sunt percepuți de ochiul uman sub formă de lumină. În plus LED-urile , datorîtă modului de asamblare, concentrează lumina într-un spot, fără ajutorul altor componente. Datorîtă principiului de funcționare diferit , LED-urile consumă o cantitate mult mi mică de energie electrică. LED-urile au o durată de viață mult mai mare decît celălalte surse de lumină. LED-urile sunt foarte rezistente la vibrații sau șocuri și funcționează într-un interval foarte mare de temperatură. Majoritatea LED-urilor sunt fabricate dintr-o varietate de semiconductori anorganici ce produc o mare varietate de culori. Deasemenea LED-urile se aprind foarte repede.

                                            Încheiere.

     Trecînd în revistă cele de mai sus, rezultă faptul,că în ultimii 200-250 ani s-a realizat un progres deosebit,chiar revoluție în domeniul iluminatului. Unde va ajunge această desvoltare, nu poate fi prognozată. Sarcina specialiștilor în acest domeniu este să țină pasul cu această desvoltare.

      Închei cu gîndurile filozofului Jodi Lynn Picoult :

  “ În această lume totdeauna vor fi și lucruri rele. Dar lumina totdeauna învinge întunericul. Lumănarea aduce lumină în întuneric. Dar întunericul nu poate învinge lumănarea. “

               Oradea, 17 noiembrie 2016  Întocmit de ing. Makai  Zoltan

 

  1. Bibliografie.

-I.N.Bucur,I.Gh.Stănescu, M.Macavescu : DIN ISTORIA  ELECTRICITĂȚII

-Gh. Maglaviceanu și Ernest Putnoky : UNSPREZECE  DECENII ÎN  SLUJBA    LUMINII  MONOGRAFIE /  F.R.E.Timișoara 

- Ing. BOLCAȘ VICTOR : MONOGRAFIA F.R.E. ORADEA 1903-1993